Bidon Kolektif

Oğuzhan Acar, Nurefsah Genc, Bera Bektaş

Bu hafta Eskişehir’de, genç çizerlerin oluşturduğu bir kolektif olan Bidon Kolektifi konuk ediyoruz. Yeni bir kolektif olarak çalışmalarına yeni başlayan ve bir fanzinle çizim dünyasına ilk adımlarını atan Bidon Kolektif’ten Oğuzhan Acar, Nurefsah Genc, Bera Bektaş’la süreçlerini, hedeflerini ve temas etmek istediklerini konuştuk.

Tohum Sanat Alanı

Sezgi Abalı, Selin Atik

Bu hafta Urla ve çevresinde yaşayan, kültür sanatın farklı disiplinlerinden gelen sanatçı, araştırmacı, eğitimci ve küratörün bir araya gelmesiyle büyüyen yeni bir sanat girişimini; Tohum Sanat Alanı’nı konuk ediyoruz. Çağdaş ve katılımcı sanat odaklı proje, üretim, sergi, buluşma, performans, eğitim, atölye ve yerel işbirlikleri ile yeni ifade biçimlerine olanak tanımayı amaçlayan ve Ocak 2024’te Urla’da açılan Tohum’dan Sezgi Abalı ve Selin Atik’le süreçlerini, hedeflerini ve temas etmek istediklerini konuşuyoruz.

Bağımsızlık konuşmaları

Asu Aksoy, Ezgi Bakçay

Asu Aksoy, Ezgi Bakçay ve Ekmel Ertan, Bilgi Üniversitesi sosyal bilimler dergisi Reflektif için bağımsızlarla dört ayrı oturumda yaptıkları konuşmalar üzerine konuşuyorlar. Bu konuşmalar Reflektif dergisinin Ekim 2023’te yayınlanan üçüncü sayısında Asu Aksoy tarafından derlenerek 'Bir İmkan Alanı Olarak Kültür' başlıklı dosyada yayınlanmıştı.

Pavyon Sanat

Nurşen Uyar

Genç tasarımcıların bir araya gelmesiyle Eskişehir’de oluşan Pavyon Sanat, Nurşen Uyar’ın anlatımıyla Açık Radyo’da Bağımsızlar’ın konuğu. Genç sanatçılar ile genç sanatçılar için çalışmalarına yön veren Pavyon Sanat, genç sanatçıların görünürlüğünü arttırma, hak ihlallerini görünür kılma ve alana veri üretme hedefleriyle kurulan bir alternatif sanat alanı.

D5 Sanat Ortamı

Veli Mert, Derya Gözükızıl

D5 Sanat Ortamı'ndan Veli Mert ve Derya Gözükızıl ile Mersin'in sanat ortamı üzerine konuşuyoruz. D5; Veli Mert, Lorin Nakkaş, İbrahim Tokaslan ve Nida Karaytuğ Mert tarafından 2018 yılında Mersin’de kurulmuş olan ve adını ‘beş duyu’dan alan sanat ortamıdır. 2021 yılında Derya Gözükızıl gruba dahil oldu. Ana hedefi, programına aldığı tüm etkinlikleri bilimsel, felsefi ve sanatsal akıl yürütme temelinde ilerleten, akademiye alternatif bir alan oluşturmaktır. Bu bağlamda, sanata ve sanatçıya ilişkin pratik ya da kuramsal meselelerin disiplinler arası bir anlayışla öğretildiği, araştırıldığı, irdelendiği uygulamalı atölyeler ve kuramsal etkinlikler düzenler. Böylece katılımcıya, sanatı ve sanat meselelerini, çeşitli pratik ve teorik çerçevelerde tecrübe etme olanağı sunar.

Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi

Ulaş Bayraktar

İKSV'nin Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında gerçekleştirdiği bir yıllık saha araştırmasının sonucunda ortaya çıkan on birinci kültür politikaları raporu Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi başlığıyla yayımlandı. Doç. Dr. Ulaş Bayraktar tarafından kaleme alınan rapor, Türkiye’de birbirinden çok farklı aktörleri ve profilleri içinde barındıran kültür ekosisteminin genel bir resmini çizmeyi amaçlıyor. Raporun yerel yönetimler ve sivil kültür-sanat kuruluşları arasında güçlü bir diyalog ve işbirliği zemini oluşturması, bu sayede yerel kültür politikalarının uzun vadeli bir perspektifle ortaklaşa kurgulanmasını mümkün kılacak bir tartışmayı başlatması hedefleniyor.

Sonra Sanat Kolektifi

Orçun Beslen ve Fırat Yusuf Yılmaz

Konuklarımız Orçun Beslen ve Fırat Yusuf Yılmaz ile bir araya gelerek Sonra Sanat Kolektifi üzerine konuşuyoruz. 2016 yılında açılan Kara Sanat Atölyesi’nin geçirdiği kolektif haline gelme süreci sonrasında Kocaeli merkezli bağımsız bir sanat inisiyatifi olarak ortaya çıkan Sonra, kentteki diğer bağımsızlar ile çalışarak; seminer serileri, sergiler, sanatçı konaklama programları, performanslar, film gösterimleri, açık tartışmalar ve atölyeler düzenledi. Bir buluşma alanına olan temel ihtiyaçtan doğan oluşuma kolektif hareket etme pratiklerinin eklemlenmesi ile kendi paydaşlarını üreten bir tür geri besleme ağına dönüşen inisiyatif, çeşitli disiplinlerden gelen bütün diğer üreticiler için ‘sonrasını’ gerçekleştirmeyi kolaylaştıran bir aracı-aktör olmayı hedefler.

Alan Antakya

Didem Koban ve Süleyman Demirkol

6 Şubat depreminden sonra bölgede aktif eğitim ve üretim yapan çağdaş dans performans sanatçıları Didem Koban ve Süleyman Demirkol tarafından oluşturulmuş sivil sanat inisiyatifi Alan Antakya, Antakya'da afet sonrası yaşam mücadelesi veren çocuk, genç, yetişkin bireylere dans ve hareket alanı açarak bedenen ve zihnen iyileşme sürecine hareket yöntemiyle katkı sağlayıp aynı zamanda yetenekli bireylerin bu alanda eğitim ve üretimini yaratmayı odağına almıştır.

Gülçin Aksoy'la Halı Atölyesi üzerine

Gülçin Aksoy

Çarşamba günü ne yazık ki kaybettiğimiz sevgili Gülçin Aksoy’u anmak üzere, onunla Halı Atölyesi üzerine 9 Eylül 2022’de yaptığımız konuşmayı tekrar yayınlıyoruz. Bu yayında Gülçin Halı Atölyesini anlatıyordu. Halı Atölyesi, Gülçin’in varedip özgür ve inançlı ruhu ile 90’larlardan beri sürdürdüğü, sanata bakışını, bilgi ve tecrübesini öğrencileri olan genç sanatçılarla paylaştığı, öğrencileriyle öğrenmeye devam ettiği, çoğu sanatçı ve sanat emekçisinin yolunun geçtiği, Gülçin’in ifadesi ile 'kendinden menkul ve tuhaf' bir imkan alanıydı. Halı Atölyesi’nin Gülçin Aksoy’un adı ve onun anlayışıyla sürmesi, daha pek çok genç sanatçının Gülçin’e değeceği, Gülçin’den öğrenmeye devam edeceği bir öğrenim ve üretim mekanı olarak sürdürülmesi sanırım tüm dostlarının, sanat camiamızın, tüm çalışma arkadaşları ve gelmiş geçmiş tüm öğrencilerin dileği ve hedefidir. Bir kez daha Gülçin’i dinliyor, onu şimdiden hasretle anıyoruz.

Antakya Sanat Derneği

Edip Yeşil

Sanat yaşatır, sanat umudu yarına taşır. Bu bakış açısını kendine şiar edinmiş, sanatın gücünü ve işlevini önemseyen, yeni yaşamı kurabileceğine inanmış sanat insanları tarafından 2019'da kurulan Antakya Sanat Derneği’ni Edip Yeşil ile konuşuyoruz.

'Tanıklık' - Alikev Genç Sanatçı Fonu

Sena Tural, Deniz Zeybek ve Şeyma Keskin

Konuklarımız Sena Tural, Deniz Zeybek ve Şeyma Keskin ile 22 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında Karşı Sanat'ta gerçekleşen 'Tanıklık' sergisi etrafında Alikev Genç Sanatçı Fonunu konuşuyor.

Buradan Nereye? Forum 1: 18B Vakası'nın Ardından'

Merve Elveren

Geçen hafta Sevim Sancaktar ve Saliha Yavuz 7 Ocak Pazar günü Bahçe Galata’da o sırada henüz gerçekleşmemiş olan Buradan Nereye? Forum 1: 18B Vakası üzerine konuşmuştu. Bu hafta ise Ezgi Bakçay Merve Elveren, Forum’un ardından konuşulanları aktarıyor. Buradan Nereye? forum serisi, yakın dönemde Türkiye kültür - sanat alanında açılan tartışmaları ele alan bir dizi kamuya açık buluşmadan oluşuyor. Bu buluşmalar, örgütlü, müşterek, şeffaf, adil ve katılımcı bir kültür - sanat ortamı için yeni bir çerçeve teklif etmeyi planlıyor.

Buradan Nereye? Forum 1: 18B Vakası

Sevim Sancaktar

Türkiye’de faaliyet gösteren kültür-sanat kurumlarının kamusallığı ve sorumlulukları nasıl ve kimlerce belirlenir? Kurumlara yöneltilen eleştirilerin ve soruların 'iptal kültürü'veya 'kutuplaştırıcı' addedilerek küçümsenmesi ne gibi hasarlara yol açar? Kültür-sanat alanı bir müzakere ve mücadele alanı olarak nasıl dönüştürülebilir? Bu sorulardan yola çıkan Buradan Nereye? forum serisi, yakın dönemde Türkiye kültür-sanat alanında açılan tartışmaları ele alan bir dizi kamuya açık buluşmadan oluşuyor. Bu buluşmalar, örgütlü, müşterek, şeffaf, adil ve katılımcı bir kültür-sanat ortamı için yeni bir çerçeve teklif etmeyi planlıyor.

Cooperative Collective

Akın Ayaz, Burcu Cengiz

Konuğumuz Eskişehir merkezli bir sanat inisiyatifi olan Cooperative Collective. Eskişehir’de kentin ziraat ürünleri satılan bir bölgesinde kamusal sanat alanı oluşturan Cooperative Collective, özellikle genç sanatçılar için yeni bir katılımcılık şekli öneriyor.

Tokatlıyan Han: 'Açık Kapılar' Etkinliği

Songül Canerik, Joel Menemşe ve Aylin Pakova

Tokatlıyan Han 'Açık Kapılar' etkinliğini Songül Canerik, Joel Menemşe ve Aylin Pakova ile konuşuyoruz. Beyoğlu’nda Tokatlıyan Han’ın ikinci katında bir yıl gibi kısa bir sürede bir araya gelen, sanatçı atölyelerinden oluşan mekanda, multidisipliner bir sergi ve konuşmalardan oluşan bir etkinlik organizasyonunun başını çeken üç sanatçı, handaki sanatçıları ve onların üretimlerini izleyici ile buluşturuyor. Sanatçılarla Tokatlıyan Han’ı, bir araya gelmenin enerjisini ve sanatın izleyicisi ile buluşmasının farklı yollarını konuştuk.

OPUS XI

Eşref Taner İlerde

Eskişehir merkezli bağımsız bir kültür sanat inisiyatifi olan OPUS XI adına Eşref Taner İlerde konuğumuz oluyor. OPUS XI, seminerler, atölyeler, sergiler ve konserler düzenleyen, Eskişehir kültür hayatına katkıda bulunmayı amaçlayan; sanat, tasarım, güncel düşünce ve mikro-politikanın buluştuğu bir oluşum.

Ye'r Community

Ece Ebrar Sözkesen, Şamil Burhan Öztürk, Saltık Doğa Özsar, Ozan Batman

Ece Ebrar Sözkesen, Şamil Burhan Öztürk, Saltık Doğa Özsar ve Ozan Batman ile Eskişehir merkezli inisiyatifleri Ye’r Community’den bahsediyoruz. Ye’r Community, sanata insan hakları ve eşitlik merkezli yaklaşan bir inisiyatif. Hem sanatçı temsili ve desteği hem de alternatif bir kanal olma yaklaşımını benimseyen bir grup.

Tigris Senfoni Orkestrası

Rıdvan Kuday, Mehmet Erol

Yöneticisi Rıdvan Kuday ve kurucularından Mehmet Erol ile Tigris Senfoni Orkestrasını konuşuyoruz. Diyarbakır’da yerleşik orkestra, ismini Dicle nehrinden alıyor. 2011'de oda orkestrası olarak başlayan yolculuk, 2018’de 52 kişilik kadrosuyla senfoni orkestrasına dönüşmüş. Bölgenin ilk ve tek özel orkestrası olan Tigris Senfoni, kurucu Serat Atalay tarafından yönetiliyor.

gri alan

Öykü Güneş

Çoğulcu bir perspektif ile yola çıkan yeni sanat mekânı gri alan, Ayvalık’ın güzel sokaklarından birinin köşesinde, günlük hayatın bir parçası olarak güncel sanatın ‘mesafeli algısı’nı kırarken, 'sanat pazarı' olarak galeri düşüncesinin aksine, sanat izleyicilerine yönelik yaşayan bir mekan deneyimi sunuyor. Queer sanata, interdisipliner ve kolektif projeler oluşturmak isteyen sanatçılara ve ana akımda yer bulamayan üretimlere, paylaşım ortamı sunmayı amaçlayan gri alan, yıl boyunca periyodik aralıklarla karma veya kişisel sergiler ortaya çıkarırken, kolektif performanslarla bağımsız sanatçılara da alan açıyor.

Maddi Estetik Araştırma Kolektifi

Sidar Bayram, Duygu Doğan ve Mustafa Emin Büyükcoşkun

Maddi Estetik Araştırma Kolektifi üyeleri Sidar Bayram, Duygu Doğan ve Mustafa Emin Büyükcoşkun’dan görsel-işitsel medya araştırmaları yoluyla tartışmaya açmayı hedefledikleri Türkiye’nin kültürel ve estetik pratiklerindeki dönüşümleri, arşiv materyallerini yeni duyumsama biçimleri yaratacak şekilde kamusallaştırma imkanlarını, bunların Türkiye’nin 90’lı yıllarında insan hakları siyasetiyle ve hakikatle olan ilişkisini dinliyoruz.

bak.ma Arşiv Kolektifi

Özge Çelikaslan, Bilge Emir ve Şirin Erensoy

Türkiye’de ve Türkiye dışında özgürlük mücadelelerinin dijital medya arşivi olma amacıyla yola çıkmış bir kolektif olan bak.ma Arşiv Kolektifi'nden Özge Çelikaslan, Bilge Emir ve Şirin Erensoy ile bir araya geliyoruz.

Mevzu Müşterek

Maya Arıkanlı Özdemir, İpek Aksel, Zinem Yılmaz, Utku Şahin ve Cemil Can Yusufoğlu

Gazhane Çevre Gönüllüleri'nden Maya Arıkanlı Özdemir, İpek Aksel, Zinem Yılmaz ile Yeryüzü Ekoloji Kolektifi’nden Utku Şahin ve İyi Sosyal Kooperatif’ten Cemil Can Yusufoğlu ile 10. Gazhane Şenliği’ni nasıl 'müşterek' gerçekleştirdiklerini ve 'birlikte yönetelim' diyerek tartışmaya açtıkları 'kamusal alanların yönetiminde ortaklık hukukunu' konuşuyoruz.

Dans Kamera İstanbul

Onur Topal Sümer, Kerem Kelebek ve Aris Nalçı

Onur Topal Sümer ile 2006'da Kerem Kelebek ve Aris Nalçı ile İstanbul’da başlattıkları dans filmleri festivali Dans Kamera İstanbul üzerine konuştuk. Sümer, dansla sinemanın kesiştiği bir tür olarak dans filmini anlatırken, Dans Kamera İstanbul’un hikayesi ile başlayan konuşma bağımsız bir festival yürütmenin zorlukları ve sevinci ile devam ediyor.

Geniş Açı Proje Ofisi

Refik Akyüz, Serdar Darendeliler

Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler ile Geniş Açı Proje Ofisini konuşuyoruz. Refik ve Serdar, Geniş Açı Fotoğraf Sanatı Dergisi ile üniversite yıllarında başlayan fotoğraf maceralarını ve Geniş Açı Proje Ofisi'nin bir inisiyatif olarak kuruluşunu ve etkinliklerini anlatıyorlar.

Rıdvan Kuday Gallery

Rıdvan Kuday

Rıdvan Kuday ile Diyarbakır'da kurucusu olduğu Rıdvan Kuday Galery'yi konuştuk. Diyarbakır ve bölgesinde bir sanat ekonomisi yaratmak için ticari bir galeri açmak üzere yola çıkan Rıdvan Kuday, gördüğü ihtiyacı ve birinci yılını tamamlayan galeriyi anlatıyor.

Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Derneği

Mustafa Arslantunalı, Mesut Varlık

Geçen haftadan devamla bu hafta yine Mustafa Arslantunalı, Mesut Varlık ile bu kez Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Derneğini konuk ettik. Mustafa ve Mesut'la bağımsız gazeteciliğin sorunları, ifade özgürlüğü ve sansür, hak temelli bir sivil toplu kuruluşu olmanın güçlüklerini konuştuk. Bu ay onuncu yılını kutlayan P24'ün K24, Gezegen 24, P24, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, P24 Akademi, Kıraatkane Yayınları gibi alt birimleri ile geniş bir yelpazede ile yürüttükleri çalışmalarını dinledik.

İstanbul Doğaçlama Dans Festivali

Damla Durman ve Esma Akın

Türkiye'den ve dünyadan sanatçıların katılımıyla bu yıl 3. defa gerçekleşmekte olan İstanbul Doğaçlama Dans Festivali (IDF) bu yıl İstanbul'un farklı bölgelerine yayılıyor. "Find Your 7.5 Hz!" sloganıyla gerçekleşen festivali Damla Durman ve Esma Akın ile konuştuk.

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi

Mustafa Arslantunalı, Mesut Varlık

Bu hafta Mustafa Arslantunalı, Mesut Varlık ile Kıraathane İstanbul Edebiyet Evi'ni ve sürmekte olan Kitap Şenliğini konuştuk. Kıraathane'nin bağımsız yayınevleri ile birlikte düzenlediği, yayınevlerinin standları, ulaşılması pek de kolay olmayan kitaplar, bağımsız yayıncılık ve bağımsız yayıncıların konu ettiği meseleler etrafında kurgulanan etkinlikleri ile şehir merkezindeki şenliği anlattılar. Kıraathane'nin diğer etkinlik ve programları da bu haftanın konusuydu.

Kineo Dergi

Maya Çelem, Deniz Özgültekin

Bu hafta genç bir yayın olan Kineo Dergi’yi Maya Çelem ve Deniz Özgültekin ile konuştuk. Dans ve performans sanatları ile ilgilenen iki genç kültür yöneticisinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda alandaki boşluğu görerek başlattıkları çevrimiçi dergi henüz birinci yılını doldurmak üzere.

Taldans

Filiz Sızanlı, Mustafa Kaplan

Bu hafta Filiz Sızanlı ve Mustafa Kaplan ile Taldans'ı konuştuk, Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul sahnesindeki Tiyatro araştırma Laboratuarı ile başlayan, Türkiye'de çağdaş dans sahnesinin ortaya çıkmasına ön ayak olan süreç ve bağımsız bir dans kumpanyası olan Taldans'ı kurucuları ile konuştuk.

Açık Masa

Mürüvvet Türkyılmaz, Rafet Arslan, Deniz Örnek

Bu hafta 2002’den beri sanat gündemini masaya yatırmaya, tartışmayı genişletmeye çalışan Açık Masa'yı Mürüvvet Türkyılmaz, Rafet Arslan, Deniz Örnek ile konuştuk.

Gümüşlük Akademisi

Emre Çetinkaya, Evren Erol, Doğu Çankaya

Halka Sanat Projesi'nden İpek Çankaya, Gümüşlük Akademisi'nden Emre Çetinkaya ve sanatçılar Evren Erol ve Doğu Çankaya ile bir araya geliyor. Akademi'nin etkinlikleri, İlhan Berk'in Gümüşlük Akademisi'yle bağı ve Akademi'nin uzun zamandan sonra ev sahipliği yaptığı ilk görsel sanatlar sergisi üzerine konuşuluyor.

Koli Art Space

Yasemin Kalaycı, Elçin Acun

Bu hafta Bağımsızlar’da konuklarımız Koli Art Space’den Elçin Acun ve Yasemin Kalaycı ile birlikteyiz. Acun ve Kalaycı ile birlikte kurdukları mekanın Yeldeğirmeni’nde devam eden sanat etkinliklerini, NOKS ile kurdukları işbirliklerini ve LGBTI destekleyen bir sanat alanı olarak bağımsızlık anlayışları üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

ÇAPAK

Esra Oskay, Seniha Ünay

Bu hafta Ezgi Bakçay Çapak Yazı / Çizi Dergisi editörleri Esra Oskay ve Seniha Ünay ile konuşuyor: "Çapak; gözden dışarı atılan ölü deri, görüntüde bir arıza, kirin ve tozun baskıdaki izidir. Çapak: Bağımsız, süreli bir yayındır.Genellikle online, fırsatını bulursa basılıdır.Görünürlük telaşının dışında kalarak üretmenin ve görüntünün sınırları üzerine düşünür. Çapak: Birbirine uzanarak hareket etmenin gücüne inanır.Sanatın içinden doğan ve dışına taşan, disiplinlerarası karşılaşmalara alan açmayı amaçlar."

Galata Perform

Yeşim Özsoy

Bu hafta Yeşim Özsoy'la 20. yılına giren Galata Perfporm'u konuştuk. Galata Şeyh Bender sokakta bir prova alanı olarak hayatına başlayan Galata Perforum'un kendisiyle birlikte hem fiziksel çevresinin, hem kültür sanat sahnesinin dönüşümüne ve zenginliğine katkıda bulunuşunun hikayesini dinledik. Galata Perform küçük bağımsız mekanların, işbirliklerinin, imkan beklemek yerine imkanları yaratan girişimlerin nasıl etkin, dönüştürücü ve zenginleştirici olduğunun önemli bir örneği. Yeşim'in ağzından dinlemek için 19.00'da Açık Dergide olun.

Fringe Festival

Denizhan Çay

Bu hafta İstanbul Fringe Festival ekibinden Denizhan Çay ile beraberiz. Bağımsız bir festival düzenlerken kurdukları işbirlikleri, ekip içi dinamikleri, motivasyon kaynaklarını ve zorlukları konuştuk. Sürdürülebilir bir festival ne demek, yöntemleri nedir, bilgi değiş tokuşu için gerekli ortam nasıl sağlanır tartıştık.

ÇFÇ - Çocuklarla Fotoğraf Çalışmaları

Özcan Yurdalan

Bu hafta Bağımsızlar'da "Çocuklarla Fotoğraf Çalışmaları"nı konuşmak üzere, yıllardır bu alanda yapılan bağımsız çalışmaların yürütücülüğünü yapan belgesel fotoğrafçı, yazar Özcan Yurdalan’ı konuk ediyoruz. "Çocuklarla Fotoğraf Çalışmaları"nın Dayanışma Gönüllüleri’yle birlikte 99 Depremi’nde başlayan ve yıllara dayanan bir geçmişi var. Afet zamanlarında ve tramvatik toplumsal olayların gerçekleştiği durumlarda bir araya gelen “Çocuklarla Fotoğraf Çalışmaları”nı geçmişinden itibaren Özcan Yurdalan'la konuşuyoruz. Bu bağımsız organik yapının bölgelerde yaptığı atölyelerin nasıl “bir dayanışma ve birlikte eyleme” geleneği olarak sürdürüldüğünden bahsediyoruz. Yapının kaynaklarını ve ihtiyaç halinde bir araya gelen bu geleneğinin ve imecenin sürdürülebilirliğini konuşuyoruz. Çalışmanın ilkelerini, yöntemini, pedagojisini ve politikasını da içeren 2000 li yılların başında hazırlanmış “Çocuklarla Fotoğraf El Kitabı”yla birlikte yapının ilerlediği süreç içerisindeki yöntemlerine de değiniyoruz.

Kilizman Yayınevi

İlhan Pınar

Sarp Keskiner, İzmir’in çok asırlık belleğini yayınlaştırmaya odaklı Kilizman Yayınevi’nin kurucusu ve yayın yönetmeni İlhan Pınar ile girişimin başlangıcı, seyri ve bağımsız yayıncılığın kentin belleğine katkısı üzerine söyleşiyor. Söyleşiye Keskiner’in “Suyumuz” projesi kapsamında ürettiği “Kervan” başlıklı ses tasarımı eşlik ediyor.

açıkALAN

Alper Akça, Şule Ateş

Bu hafta ekoloji odağında kamusal performans üzerine bir eğitim ve yaratım projesi olan açıkALAN’dan projenin tasarımcısı ve küratörü Şule Ateş ile projenin yürütülüğünü yapan Genedos Kooperatifi’nin kurucularından sosyal girişimci Alper Akça'yı konuk ediyoruz. Ekoloji, kültür ve çevre üzerine çalışan kurumları, yerel halkı ve sanatçıları, ortak üretim alanlarında bir araya getirerek, diyalog ortamı yaratmayı amaçlayan açıkALAN, sanatın iyileştiren, birleştiren, diyaloğu teşvik eden doğal özelliklerine, dayanışma ve kültür üretimini ekleyerek kentler arasında bağlar kurmayı hedefliyor. Bu yıl Antalya’nın Kaş, İzmir’in Bergama ve Rize’nin Hemşin ilçelerinde yaşayan yerel katılımcılarla yürütecek toplam 3 katılımcı performans atölyesi/eğitim sonucunda gerçekleştirilecek performanslar; festivallerde, kamusal alanlarda ve videoART olarak dijital kanallarda sergilenecek olan projenin yaratıcısı ve yürütücüsüyle projeyi, yereldeki deneyimlerini, işbirliklerini ve gelecek planlarını konuştuk.

www.acikalan.org

Feshane-i Amire: Ortadan Başlamak

Ekmel Ertan, Ezgi Bakçay, Sevda Süzer

Bu hafta Artİstanbul Feshane'de açılan, bağımsız sanatçı ve küratörleri ve kurumları bir araya getiren Ortadan Başlamak sergisi ve etrafında gelişen olaylar üzerine konuştuk.

Yermekân

Zeynep İçöz, Hazer Kılınç, Ekin Kula

Yermekân, adını -dünyanın zemini olarak- yeryüzünde, bilinen anlamıyla sınırlarla çizilmiş bir mekân olmasından alır. Ancak mekânı bu anlamının dışında, varlığın herhangi bir formda var olduğu yer olarak tanımlamaktan yanadır. Mekânın yeryüzü kadar kapsayıcı, açık ve dönüştürebilir olmasını önceler, uzamın ve dahiliyetlerinin altını çizer. Yermekân, düşünüm, üretim ve paylaşım için hem fiziksel hem de zihinsel bir zemindir. Alternatiflerin çoğalabileceğine duyduğu inançla mekânı paylaşıma açar, çeşitli atölye çalışmaları yürütür, etkinlikler düzenler ve elbette birlikte yemekler yemeye, şarkılar söylemeye de açıktır.

KRE Kolektif

Beyza Boynudelik, Ayşecan Kurtay

Bu hafta Beyza Boynudelik ve Ayşecan Kurtay 2015 yılında altı kadın sanatçının bir araya gelerek kurdukları KRE Kolektifi anlattılar. Sanatçıların bir araya gelerek üretim ve sergileme pratiklerini geliştirmeleri, yeni mecralara açılmaları ve birlikteliğin gücü üzerine konuştuk.

Açık Radyo Dinleyici Destek Programı Özel Yayını

Ekmel Ertan, Ezgi Bakçay, Zeynep Okyay

Bağımsızlar'ın Açık Radyo yayını üzerine sohbet ettik.

Bağımsız Yayıncılık Üzerine

Ömür Uzel, Ezgi Özsan

Bu hafta Bağımsızlar Ekibinden Beyza Boynudelik'le birlikte Ot Dergisi yazar ve editörü Ömür Uzel ve Bağımsız yazar ve Kafkaokur yazarı Ezgi Özsan ile bağımsız dergi yayıncılığı üzerine konuştuk. Türkiye'de dergi yayıncılığının tarihine de uzanan konuşmada Uzel ve Özsan genel olarak dergi yayıncılığının bugünkü koşullarını ve kendi deneyimlerini aktardılar. Dergilerin yazar ve okuyucuları ile bir topluluk oluşturmadaki rolü ve yaygın kültürel etkisinden söz ettiler. Gelişmiş bir edebiyat dünyası için olmazsa olmaz olan, ve Türkiye'de köklü bir geleneği de olan dergiciliğin azalan okuyucu sayısına rağmen bugün de aynı canlılığı koruduğunu anlattılar.

İstanbulimpro

Evren Duyal, Koray Tarhan

2008 yılından bu yana yurtiçi ve yurtdışında çeşitli performans, atölye ve organizasyonlar gerçekleştiren istanbulimpro; Uluslararası İstanbul Doğaçlama Tiyatro Festivali ve Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali'nin organizasyonunu ve evsahipliğini yürütmektedir. 2009 yılında Ne Ala Temaşa oyunuyla Direklerarası Tiyatro Ödülleri “Yenilikçi Tiyatro” ödülüne layık görülen istanbulimpro 2013 yılında Kadıköy’de kahvehaneden dönüştürerek açtığı istanbulimpro Sahne dolayısıyla aynı kurum tarafından “Tiyatroya Katkı” ödülüne layık görülmüştür. İstanbulimpro'nun performansları seyircinin aktif katılımıyla şekillenir. Seyircinin katılımcı olma özelliği oyunu belirlemekten sahneye fiziksel müdahaleye kadar geniş bir anlayışı barındırır. İstanbulimpro, doğaçlama oyun çalışmalarının yanında müzik, dans, resim, heykel, sinema gibi farklı alanlarda ürün veren sanatçılarla disiplinlerarası gösteriler ve atölyeler gerçekleştirmektedir. Buradaki amaç interaktif karşılaşlamaları oyuncu-seyirci boyutundan çıkartıp farklı disiplinlerden sanatçıların etkileşimine açık, özgür yaratıcı alanlar yaratmaktır.

Beral Madra ile Bağımsızlar - Bölüm 2

Aslı Özdoyuran, Marina Papazyan

Bu hafta Beral Madra ile bağımsızlar üzerine konuştuk. Kendi küratoryal pratiğinde ve yönetici olarak rol aldığı çeşitli kurum ve projelerde bağımsızlarla işbirliği yapan Madra hem süresi hem çeşitliliğiyle bir anlamda Türkiye çağdaş sanat alanını da tarifleyen kendi deneyimlerini anlattı. Sanatçının konumunu ve çağdaş sanat alanının koşullarını politik bir perspektiften ele alan Madra acil ihtiyaçlara ve olası politik dönüşüm sürecinde alanın beklentilerine vurgu yaptı. Bağımsızlığın tarifi üzerine başlayan, Türkiye'de bağımsızlığı mümkün kılan koşullar ve bağımsızlığın mümkün kıldığı zenginlik üzerine devam eden sohbetimiz bir programa sığmayıp ikinci haftaya taştı; bağımsızlığın ekonomik ve politik yanları ve kültür politikaları ile devam etti. Madra'nın engin deneyiminden süzülmüş saptama ve önerilerini duyun. (2/2)

Beral Madra ile Bağımsızlar - Bölüm 1

Beral Madra

Bu hafta Beral Madra ile bağımsızlar üzerine konuştuk. Kendi küratoryal pratiğinde ve yönetici olarak rol aldığı çeşitli kurum ve projelerde bağımsızlarla işbirliği yapan Madra hem süresi hem çeşitliliğiyle bir anlamda Türkiye çağdaş sanat alanını da tarifleyen kendi deneyimlerini anlattı. Sanatçının konumunu ve çağdaş sanat alanının koşullarını politik bir perspektiften ele alan Madra acil ihtiyaçlara ve olası politik dönüşüm sürecinde alanın beklentilerine vurgu yaptı. Bağımsızlığın tarifi üzerine başlayan, Türkiye'de bağımsızlığı mümkün kılan koşullar ve bağımsızlığın mümkün kıldığı zenginlik üzerine devam eden sohbetimiz bir programa sığmayıp ikinci haftaya taştı; bağımsızlığın ekonomik ve politik yanları ve kültür politikaları ile devam etti. Madra'nın engin deneyiminden süzülmüş saptama ve önerilerini duyun. (1/2)

İstasyon Nesin Köyleri Derneği

Dilara Savut, Öykü Naz Mustafaoğlu

İstasyon Nesin Köyler Derneği, 15 yıldır varlığını hem bir alternatif eğitim kurumu, hem de alternatif bir müşterek yaşam alanı olarak sürdüren Nesin Köyleri'nde, farklı disiplinlerden iştirakçileri tarafından kuruldu. Buradaki kültürün sürdürülebilirliğini düşünen, bilgi ve araçlarının geniş kitlelere erişimini kolaylaştırmaya çalışan; kolektif iş ve zihin gücü ile dönüşümünü beraberce düşünmek ve desteklemek üzere oluşan bağımsız bir inisiyatif, kreatif bir topluluk. İstasyon, genç kreatiflerin ve üreticilerin Köy’de edindikleri biricik deneyimleri önemsiyor. Bu deneyimlerin açtığı düşünsel alanın ve fiziksel mekân üzerinden kurulan aidiyetin, sanatsal üretim faaliyetlerine dönüşmesini teşvik etmeye çalışıyor. Bu çatı altında buluşan topluluk, hem nitelikli akademik bilgiyi geniş kitlelere yaymak hem de Nesin Köyleri’nde buluşan demokratik ve özgür katılım deneyimini mekan dışında da sürdürülebilir kılmak amaçlarıyla yeni tanışıklıklar ediniyor, projeler üretiyor.

BAS

Aslı Özdoyuran, Marina Papazyan

Bu hafta Bağımsızlar'da 2020'den beri BAS'ın yürütücülüğünü üstlenen Aslı Özdoyuran ve Marina Papazyan ile buluştuk. 2005'te Banu Cennetoğlu tarafından kurulan BAS'ın ana faaliyeti olan sanatçı kitapları koleksiyonu, envanter çalışmaları ve yayıncılık pratikleri üzerine konuştuk.

Kültürhane

Ulaş Bayraktar

Bu hafta Ulaş Bayraltar ile Mersin'de faaliyetlerini sürdüren Kültürhane'yi konuştuk. Kültürhane KHK'nın "hayırlı sonuçlarından" biri olarak 2017'de doğan bir kültür alanı. Ulaş Bayraktar, Bağımsızlar'da tartışmaya çalıştığımız bir çok konuya da değinerek, Kültürhane'nin hikayesini, işleyiş biçimini, özgün yapısını ve yarattığı etki ve etkileşimi anlatıyor.

EK BİÇ YE İÇ

Kevser Öztürk, Onur Erbil, Serhan Hasdemir

Ek Biç Ye İç şehirde kamusal alanda bir araya gelip yetiştiricilik yapması üzerine temelleri atılan bir girişim. Şehrin atıl her alanını ekip biçmeyi amaçlayan ekipten Kevser Öztürk, Onur Erbil ve Serhan Hasdemir ile yaptıkları işbirliği projelerine, kalıcılığı yaratmak için kurdukları dirence ve kendi kendini döndürecek bir sistem yaratmanın önemine vurgu yaptık.

Sınır Tanımayan Palyaçolar

Güray Dinçol

Bu hafta Güray Dinçol'le Sınır Tanımayan Palyaçolar'ı konuştuk. Uluslararası bir örgütlenme olan Sınır Tanımayan Palyaçolar geçtiğimiz ay deprem bölgesindeçalışmaya başladılar. Çeşitli ülkelerden gelen sanatçıların, grubun Türkiye'deki temsilciliğini üstlenen Güray Dinçel 'in organizasyonu ve katılımı ile yerel organizasyonların desteğiyle gerçekleştirdiği performanslarla depremzedelere iyi gelmeye çalıştılar. Güray Dinçel'in ağzından dinledik.

Nar Sanat

Merve Karataş, Mustafa Çirkin

Bu hafta Ezgi Baçay'la birlikte Antep'te yerleşik Nar Sanatı kurucu uyeleri Merve Karataş ve Mustafa Çirkin'le konuştuk. Türkiye-Suriye depreminin çalışmalarını nasıl etkilediğini, deprem sonrasında bağımsız bir kültür sanat organizasyonu olarak bilgi ve deneyimlerinin nasıl yardımcı olduğunu anlattılar. Sanatın deprem sonrası etkin bir eylem olarak özellikle çocuklara nasıl destek verdiğini paylaştılar. Depremden sonra normalleşme süreci ve gelecek projeleri üzerine konuştular.

Birlikte Projesi

Kendine Ait Bir Oda proje grubu

Sanat öğrencileri için karşılıklı öğrenme ve deneyim aktarımına zemin olacak ortaklıklar kuran KABO, birbirinden 1600 kilometre uzaklıktaki iki şehirde ya- şayan ve üreten yirmi güzel sanatlar fakültesi öğrencisi ve akademisyenler ile iş birliği kurarak birlikte öğrenme, empati ve mesafe kavramlarına odaklanan bir buluşma gerçekleştirdi. Projenin ayrıntılarını Sarp Keskiner Kendine Ait Bir Oda Birlikte Projesi ekibi ile konuşuyor.

Dayanışmaya meyyal kent: Diyarbakır

Fatma Çelik ve Herdem Doğrul; Hazırlayan Dicle Beştaş

Diyarbakır merkezli bağımsız sanat mekanı olan Loading’in koordinatörü Dicle Beştaş Bagimsizlar ekibi ile bu haftaki programı hazırlayıp sunuyor. Program konuşmacıların ve Loading’in yaşadığı kent Diyarbakır’ı da büyük oranda etkilemiş olan 2023 Kahramanmaraş depremleri ya da 2023 Türkiye-Suriye depremleri ardından hızlıca gelişen Diyarbakırdaki dayanışma ağını konuşarak depremin toplumsal ve politik sonuçlarını kent hakkı kapsamında bir araya gelen STKlar ve kentin sanat ekosisteminden aktörlerde beraber tartışıyor. Konuklar Amed Kent Dayanışma platformundan mimar Herdem Doğrul, 2003 yılında kurulan haber ve belgesel fotoğrafçılığı dalında bağımsız çalışan fotoğraf kolektifinden sanatçı Fatma Çelik.

Kare Kolektif

Kare Kolektif üyeleri Efe Önal ve Yekateryna Grygorenko

Sarp Keskiner, bu programda farklı disiplinlerde çalışan yedi İzmirli genç sanatçının kurduğu KARE kolektifi konuk ediyor.

instagram.com/karekolektif

Felaket Zamanında Tanıklık

Selmet Guler, Tahsin Baravî; Hazırlaayan Mahmut Wenda Koyuncu

Bu hafta Bagimsizlar'da belgesel fotografcilar Selmet Guler ve Tahsin Baravi"le Felaket zamanında tanıklık ve fotograf uzerine konustuk. 6 Eylul'de on bir ilimizde meydana gelen büyük deprem felaketine tanıklık eden Selmet Güler ve Tahsin Baravi depremin yikici etkilerinin en korkunç sekilde yasandigi Adıyaman'daki gözlemlerini anlattılar. Karsilastiklari manzara karsisinda fotografci kimligi ile baskalarinin acisina bakmanin ne demek oldugunu ve fotografta etik mesafenin önemi uzerine düşüncelerini Adıyaman'da geçirdikleri zaman eşliğinde paylaştılar.

Akış Hikayeleri, Antakya 2020

Akış Hikayeleri Kolektifi

"Bağımsızlarda bu hafta geçtiğimiz yıl Ocak ayında konuk ettiğimiz Antakya'dan Akış Hikayeleri Kolektifi’nin çalışması paylaşmak istedik. Antakya’daki Asi Nehri’nin unutulmuş hafızasını ve hikayelerini bir araya getiren bu çalışma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Ebru Bingöl, italyan kolektif Paesaggi Migranti ve sinema alanında çalışmalar yapan Erinç Ulusoy’un bir araya gelerek 2020 yılında gerçekleştirdikleri kolektif bir animasyon belgesel. Tayfun Türkkanın seslendirdiği çalışmanın animasyonlarını ise Bilal Geliç, İrem İnce Keller ve Alper Kara çizdi. Bugünden geçmişe bakmak, günümüzden geleceğe bir iz bırakmak için bu coğrafyanın hikayelerini bize aktaran belgeselin seslendirmesini sizlerle paylaşıyor, kaybettiğimiz her değerin yasını tutuyoruz.

  • Akış Hikayeleri, 2020.
  • Yazan ve Yöneten: Erinç Ulusoy
  • Seslendiren: Tayfun Türkkan
  • Araştırma Ekibi: Ebru Bingöl, Vincenzo Meoli, Flavia Vanni, Alessandro Carabia, Alim Koray Cengiz, Tuğçe Tezer
  • Çizerler: Bilal Geliç, İrem İnce Keller, Alper Kara
  • Müzikler: ‘The Returning Home’ Compositor: Willow Branch &‘The Old Mine’ Compositor: Curtis Schweitzer
  • Proje Bileşenleri : Ebru Bingöl, Paesaggi Migranti, Kelle Koltukta
  • Yürütücü Yapımcı: Musa Bağ
Youtube Link

Sanatla Dayanisma

Sine Ergün, Eda Emirdağ, Ekmel Ertan

Bu haftaki programımız bağımsız sanat ortamını konuşmaktan ziyade şu anda acil olan dayanışmayı sanat yoluyla nasıl güçlendirebiliriz, bunu konuşmak. Sanatla Dayanışma Platformu depremden zarar görenlere yardım ulaştıran kurumlara bağış yapılmasını artırmayı amaçlıyor. Ekipten Sine Ergün (maumau), Eda Emidağ (maumau) ve Ekmel Ertan (amberPlatform, Bağımsızlar) ile Sanatla Dayanışma Platformu'nun işleyiş modelini, sanatçı ve bağış sağlayan arasındaki kolaylaştırıcı rolünü ve yaratabileceği sürdürülebilir desteği konuştuk.

Forum Programı

Marina Papazyan, Mert Sarısu

Bu hafta Marina Papazyan ve Merty Sarısu ile Forum Programını konuştuk. Depo ve Omuz, Şubat – Mart 2023 ayları boyunca Depo’da bir dizi forum düzenliyor. Program, kültür-sanat alanında hesap verebilirlik, çalışma koşulları, gelir adaletsizliği, güvencesizlik, kaynakların adil paylaşımı, faillik ilişkileri ve kurumsal sorumluluklar gibi aciliyet teşkil eden birçok sorunun kamusal olarak tartışıldığı bir zemin oluşturmayı hedefliyor. Görünürlük, Faillik, Kurumlar, Kesişimler ve Kaynak başlıkları altında gerçekleşecek bu oturumların her biri, farklı bir çalışma grubu tarafından programlandı ve davet edilen katılımcıların katkılarıyla yapılandırıldı.

YOĞUNLUK

İsmail Eğler

Bu hafta İsmail Eğler, Nezih Vargeloğlu ile bir sanatçı kolektifi olan Yoğunluk hakkında konuştuk. Yoğunluğun yola çıkışından bu yana hikayesini dinledik, iş üretme süreçleri, birlikte çalışma pratikleri hakkında sohbetimiz işlerinin birlikte bir analizinden ekonomik güçlürlere ve sürdürülebilirlik meselelrine uzandı. Yoğunluk’un 28 Ocak’a kadar Bilsart'ta (Şişhane) sürmekte olan Arayüz başlıklı sergisini dinleyicilerimize hatırlatarak kapattık.

400x118

Doğan Can Yılmaz, Zeynep Beler

Bu hafta, Eylül 2022'den bu yana İMÇ 6. Blok'un terasındaki bir vitrinde yer alan 400x118 ile birlikteyiz. Ekipten Doğan Can Yılmaz ve Zeynep Beler ile bağımsız bir mekâna duyulan ihtiyacı, sanatçıyı özgürleştirmenin değerini, rekabet yerine paylaşım ortamı yaratmanın önemini ve bunları mümkün kılmanın yollarını konuştuk. Yeni kurulan bir inisiyatifle bağımsız sanat ortamının temel bazı sorunsallarını en alttan tartışmak iyi bir pratik oldu.

Arşivden sonra?

Köken Ergun

Bu hafta Köken Ergun'la kurucularından olduğu ARŞİVDEN SONRA? hakkında konuştuk. Gerekliliğini ve mümkünatını da sorgulayarak geniş bir yelpazede arşivi ele alan Arşivden Sonra? Arşiv üzerine ve arşivle ilgili çevrimiçi etkinlikler düzenliyor. Konuşmanın ikinci yarısı bağımsızlar ve bağımsızlık etrafında yoğunlaştı ve Arşivden Sonra?'nın yapısı üzerinden neden bazı konuları sadece bağımsızların ele alabildiği ve bunun kültür sanat alanındaki çeşitliliği ve açık bir tartışmayı nasıl mümkün kıldığı etrafında devam etti.

Kırık

Zeyno Pekünlü

Bu hafta Zeyno Pekünlü ile Kırık Hakkında konuştuk. Kırıkana akım kültür sanat alnının gündemine almadığı konuları araştıran ve özgün sunumlar halınde izleyicisine sunan bir girişim. Kırık ilgi alanı ve yaklaşımını kırık sözcüğünün anlam yelpazesi ile imliyor: KUIR / GARIP / RENKTE NUANS / FAY KIRIĞI / ARALIK / ARADA KALAN.

Çıplak Ayaklar

Melih Kıraç, Aslı Öztürk, Mihran Tomasyan

Bu hafta Çıplak ayaklar'dan Melih Kıraç, Aslı Öztürk, Mihran Tomasyan'la dans ve kolektif üretim üzerine konuştuk. 2000'lerin başlarında bir kolektif olarak başlayan sonra kumpanyaya dönüşen ÇAK'ın hikayesini, çalışmalarını, birlekte üretme ve paylaşma konusundaki bakış ve pratiklerini onlardan dinledik.

5533

Can Küçük

Bu hafta 5533'ten Can Küçük ile beraberiz. 5533'e dahil olma sürecinden, programı yaparken önceliklerinden,İMÇ içindeki ortamlarından, seyirci ve sanatçıyla kurduğu iletişim sekillerinden bahsettik.

Konmünitas, "Chronical Liminality"

Şafak Ersözlü, Sarp Keskiner

Şafak Ersözlü ve Sarp Keskiner, kurucu ekibinde yer aldıkları, Açık Stüdyo koordinasyonuyla Ben J. Riepe / FREIRAUM, Fatih Gençkal, Hayy Açık Alan, Karantina kolektifi, NomadMind – Göçebe Akıl Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği, Sevcan Sönmez, Tiyatro 4 iş birliğiyle İyibirşey Reklam ve Prodüksiyon A.Ş. çözüm ortaklığında, K2 Güncel Sanat Merkezi ve PURESPACE inisiyatifinin üretimsel katkılarıyla, Kültür için Alan finansmanıyla hayat geçen Komünitas girişimi ile girişimin son projesi “Chronic Liminality: What Now So Far” üzerine söyleşiyor.

komunitasizmir.com

Nefes Kültür Sanat Derneği ve Na Yayınları

İbrahim Muslimani, Berfo Bari

İbrahim Muslimani’nin Gaziantep – Halep hattında müzikal miras ve sosyal içerme temelli çalışmalar yürüten Nefes Kültür Sanat Derneği’ni, Berfo Bari ise İzmir’de Kürt edebiyatı ve felsefe üzerine yayın üreten Na Yayınları’nı anlatıyor.

nayayinlari.comnefes.org.tr

Dünya Mirası Adalar

Derya Tolgay

Bu hafta Dünya Mirası Adalar'dan Derya Tolga ile beraberiz. Demokratik bir ortamı mümkün kılmak için sivil inisiyatiflerin önemine vurgu yapan Tolgay ile, 8 senedir bağımsız bir yapıyla faaliyetlerine devam eden DMA'nın kuruluş hikayesini, kültür sanat alanıyla kurduğu bağı, iş birliği projelerini ve etkinliklerini konuştuk.

13M2

Canan Budak

Bu hafta konuğumuz Mardin'den Canan Budak ve 13m2. 13m2'nin şehirdeki sanatçıları ve farklı disiplinlerden gelen kişileri ve büyüklü küçüklü organizasyonları bir araya getiren gücünü, kamusal mekana yayılan etkinliklerini ve kendine yetebilir yapısını konuştuk. Bağımsızlık anlayışı ve kaynak paylaşımına yaklaşımıyla olanı paylaşma pratiklerinden bahsettik.13m2 Mardin'de turistik olanın dışında mekanların mikro belleğini tutmaya, esnafla yakın temasta bulunmaya devam ediyor.

atta festival

Hakan Silahsızoğlu

Atta Festival iki senelik bir aradan sonra bu yıl 5. edisyonuyla yeniden bebekler, çocuklar ve yetişkinlerle buluşuyor. Bu hafta Hakan Silahsızoğlu ile kurucusu olduğu Atta Festival'i, bebekler ve çocuklar için performans odaklı bir festival yapma ihtiyacını, bağımsız bir yapı olarak sürdürdükleri yolu ve çocuk tiyatrosundaki klasik normları kıran yaratıcı çalışmaları konuştuk. Ayrıca yıl boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde çocuklara, ebeveynlere, eğitimcilere, sanatçılara yönelik yaptıkları yerel ve uluslararası kültür - sanat etkinliklerinden de bahsettik.

ÇATI Dans

Talin Büyükkürkciyan

Bu hafta Türkiye’de bağımsız dans sahnesinin önemli bir aktörü olan, kuruluşundan bu yana dans alanında uluslararası bir çok sanatçının evi ve alana girmek isteyenler için açık bir kapı olan ÇATI Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği’ni kurucu üyelerinden Talin Büyükkürkçüyan’la konuştuk. Bu konuşma bağımsız dans alanının 2000’lerden bu yana İstanbul perspektifinden bir bakış da oldu.

Erişilebilir Her Şey

Seben Dayı, Serim Yarar, Eser Epözdemir

Bu hafta kurucu ortakları Seben Dayı ve Serim Yarar, ve kültür sanat danışmanı Eser Epözdemir ile Erişilebilir Her Şey’i konuştuk. Erişilebilir Her Şey "engellenen" bireylerin yaşamın her alnında ve kültür sanat alanında erişim hakkını savunan ve pratik olarak erişim olanakları, bilgi ve pratiği konusunda hizmet veren bir şirket. Engellenen bireyleri bağımsızlaştıran EHŞ, ayrımcılığın önüne geçmenin ve farklı bireylerin birlikte yaşamını mümkün kılacak zihniyet değişikliğinin gerekli ve pratik adımlarını anlatıyor.

Moda Sahnesi

Kemal Aydoğan

Bu hafta Moda Sahnesi kurucularından yönetmen Kemal Aydoğan ile konuştuk. Aydoğan Moda Sahnesi'nin kuruluş hikayesi, iç organizasyonu, değerleri ve bağımsızlık algısı hakkında bilgi verdi. Bir aradalık, patronsuz tiyatro ve perdesiz tiyatro kavramlarından, "ödemiyoruz" hareketinden, karar alma mekanizmalarından bahsettik.

www.modasahnesi.com

Argonotlar

Kültigin Kağan Akbulut

Bu hafta bağımsız kültür sanat yayın organı Argonotları kurucu ve yöneticisi Kültigin Kaan Akbulut'la konuştuk. Kültigin bağımsız çevrimiçi bir yayın olan Argonotların gelişimini ve stratejilerini anlattığı konuşmada, kendi deneyimi üzerinden böyle bir girişimin nasıl başlatılıp geliştirilebileceğinin ip uçlarını da verdi. Konuşmada bağımsız kalabilmedin ve sürdürülürlüğün ön koşulu olan ekonomik modelleri de ele aldık.

argonotlar.com

Bağımsızlar-Forum: 6x6x6 Rota Projesi

Borga Kantürk, Uğursal Şark, Sultan Karakuş (3. Dalga Sanat İnisiyatifi), Esra Okyay (Kendine Ait Bir Oda İnisiyatifi), Sarp Keskiner (6x6x6 inisiyatifi), Cenkhan Aksoy (Darağaç kolektifi), Ezgi Ceren Kayırıcı (LOKALL)

İzmirli 6x6x6 inisiyatifinin Kültür İçin Alan hibe konsorsiyumu desteğiyle hayata geçirdiği rota projesi kapsamında Konak, Adile Naşit Parkı’nda düzenlediği forum, bir yandan dört yıl öncesinde kentteki bağımsızların mekânsal devamlılığa dair gündemine ışık tutarken akabinde KARANTİNA kolektifinin kuruluşuna sebep olması bakımından önem taşıyor. 6x6x6 kurucularından sanatçı – küratör Borga Kantürk’ün kolaylaştırıcılığını üstlendiği foruma Uğursal Şark, Sultan Karakuş (3. Dalga Sanat İnisiyatifi), Esra Okyay (Kendine Ait Bir Oda İnisiyatifi) , Sarp Keskiner (6x6x6 inisiyatifi), Cenkhan Aksoy (Darağaç kolektifi) ve Ezgi Ceren Kayırıcı (LOKALL) görüşleriyle katkı koyuyor.

karantinamekan.com

İskele 47

Bager Akbay

Bu hafta Bager Akbay’la İskele 47’yi konuştuk. Bir inisiyatif başlatma fikri olmadan kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir araya gelen bir grup insanın bir arada durma, birlikte çalışma ve üretmenin yöntemlerini süreç içerisinde birlikte geliştirmesiyle bir inisiyatif haline gelen İskele 47’nin hikayesini Bager Akbay’dan dinliyoruz.

Loading

Dicle Beştaş, Erkan Özgen

Bu hafta Diyarbakırda yerleşik, bölgede 2017’den beri çalışmalarını sürdüren Loading’i Dicle Beştaş ve Erkan Özgen ile konuştuk. Loading bölgedeki genç sanatçılara destek vermek ve görünürlük sağlamak, kendi mekanında sanat konuşmaları ve diğer etkinlikler düzenlemenin, misafirlik programının yanısıra bölgedeki çağdaş sanatın da bir arşivini oluşturuyor. Sanatçılar ve herkes için bir buluşma merkezi olan Loading’i Cengiz Tekinle birlikte kurucu ve yürütücülerinden Erkan Özgen ve koordinatörü Dicle Beştaş’tan dinliyoruz.

Bağımsızlar-Forum: Bağımsızlar Ekibi ile güncel değerlendirmeler

İpek Çankaya, Özgül Kılınçarslan, Ekmel Ertan

Bu hafta Bağımsızlar ekibinden Ekmel Ertan, İpek Çankaya ve Özgül Kılınçarslan inisiyatif deneyimlerinden ve akademik çalışmalarından yola çıkarak Türkiye çağdaş sanat alanı ve aktörleri üzerine yakın-tarihsel bir değerlendirme yapıyorlar ve Bağımsızlar haritasının ifade ettikleri üzerine konuşuyorlar.

maumau

Sine Ergün

Bu hafta Sine Ergün ile maumau’yu konuştuk. 2012’de sanatçı konaklama programı olarak başlayan maumau 100 civarında sanatçıyı İstanbul’da konakladıktan sonra değişen koşullar doğrultusunda 2016 yılında yeni bir ihtiyaç tesbiti ile farklı bir modele dönüşerek devam ediyor. Sine Ergun ile maumau’yu ve Türkiye’de bağımsız kültür sanat ortamını konuştuk.

Halı Atölyesi

Gülçin Aksoy

Bu hafta Gülçin Aksoy’la Halı Atölyesini konuşuyoruz. Mimar Sinan Güzal Sanatlar Üniversitesi içerisinde yer alan atölyelerden biri olan ama işleyişi ve ilgi alanları ile geleneksel atölye anlayışından ayrılarak kültür sanat çevresinde bir inisayatif olarak bilinenen Halı Atölyesi üzerine sohbet ettik. Kurumsal yapılar içerisinde özerk alanlar yaratmanın bir örneği olarak bu deneyimi paylaşmak istedik.

Engelsiz Pedal Derneği

Samet Aksuoğlu

Bu hafta Engelsiz Pedal Derneğini Samet Aksuoğlu ile konuştuk. Aksuoğlu 10 yaşını geçen derneğin kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmaları, Pedal Arkadaşlığı’nı, bisikleti nasıl bir iletişim aracı olarak kullandıklarını anlattı. Aksuoğlu sanat algısına ve sanatın işlevine dair Bağımsızlar ekibinin de peşinde olduğu ufuk açıcı örneklerle bisikletle geliştirdikleri projeleri nasıl Sosyal Odaklı Sanat ve Kamusal Sanat projeleri olarak konumlandırdığını anlattı.

Şermola Performans, Batman Yeni Sahne

Pelda Bal,Yakup Selimoğlu

Pelda Bal’ın Batman – Almanya hattında projeler üreten Şermola Performans’ı, Yakup Selimoğlu’nun kolektif girişimle hayata geçirdikleri Batman Yeni Sahne’yi anlattığı programa Ercan Bingöl müzikleriyle katkı sunuyor.

İzmir Poetik

Aslıhan Güçlü, Pınar Boztepe Mutlu

Bu hafta pandemi sürecinde İzmir’de psikocoğrafya kavramı ekseninde yaratıcı üretim için bir araya gelen sanatçı inisiyatifi İzmir Poetik’i konuk ediyoruz. İzmir Poetik inisiyatifinden sanatçılar Aslıhan Güçlü ve Pınar Boztepe Mutlu ile Covid 19 Pandemi sürecinin neden olduğu kolektif yalnızlık ve izolasyon ortamında, fiziksel ve zihinsel olarak İzmir'i gezmiş, İzmir'i yaşamış; bu tekil ve ortak serüveni, betimlemeye çalıştıkları ilk projeleri Gezintiler Zamanı ve diğer kolektif projeleri Yeşilova Hat:59 sergisini konuşuyoruz.

instagram.com/izmirpoetik

Mahal Aura

Zekiye Buğurcu

Bu hafta micro kültürel hafıza mekanlarının izini süren bir üretim ve sergileme platformu olan Mahal Aura’dan Zekiye Buğurcu’yu konuk ediyoruz. Farklı disiplinlerde üretim yapan sanatçıları kültürel hafıza mekanlarında buluşturarak geçmiş deneyimlerle şimdinin üretimlerini yapmalarını teşvik eden Mahal Aura’nın sanat direktörü Zekiye Buğurcu ile projelerini ve bu süreçteki deneyimlerini konuşuyoruz.

mahalaura.com

Lambordhi Sineması

Ares Shporta

Bu hafta farklı bir konuk ağırlıyor, Balkanlardan bir bağımsız inisiyatifin deneyimini dinliyoruz. Kosova’nın Prizren kentinde bu sene 70inci yaşını kutlayan Lumbardhi Sinemasının Balkanların zor tarihinde ayakta kalma hikayesini, ve onu yaşatmak için bir grup Prizren’li gencin mücadelesini birinci ağızdan dinliyoruz.

Sanat Okur

Nil Has

Bu hafta kültür ve sanat alanında, sanatçı kolektiflerine ve sanat insiyatiflerine dair haberler hazırlayan, röportaj, söyleşi ve duyurulara yer veren kültür sanat haber portalı SANAT OKUR’u konuk ediyoruz. Görsel sanatlar, sahne sanatları, sinema, müzik ve edebiyat gibi kültür sanatın farklı alanlarında söyleşiler ve haberler yapan, yazılar yayınlayan Sanat Okur ‘un içerik sorumlusu ve editörü Nil Has’la Sanat Okur sürecini, yapılarını ve çalışmalarını konuşuyoruz.

sanatokur.com/

Sadık Uygun Yayınları

Bekir Yurdakul

Değerli şair, yazar ve gazeteci Bekir Yurdakul, yirmi beş yıl boyunca İzmir’in bağımsız yayıncılığında iz bırakmış Sadık Uygun Yayınları’nın kuruluş hikâyesini aktarıyor; yayınevinin çocuk edebiyatı alanında takip edeceği rotayla beraber, matbu bir mecra olarak kitabın eğitimin geleceğinde nerede durabileceğini değerlendiriyor.

sadikuygun.com.tr

Konserve Project

Sarp Keskiner

Bu hafta Karantina Kolektifi ve Teos Kültür Sanat Derneğinin kurucu ortaklarından Sarp Keskiner ile Konserve Project üzerine konuştuk. Uluslar arası bir araştırma çalışması ile başlayan, maddi olmayan kültürel mirasın korunması ve aktarılmasını konu edinen proje bu sene ikinci yılında Türkiye'de sahaya iniyor ve 3 bölgede 12 sanatçının katıldıuğı konaklama programlarıyla sürüyor. Sarp Keskiner bir yandan somut üretimlerle hedefine ulşamaya çalışan öte yandan da bir metodoloji veya iyi örnek teşkil etmeyi hedefleyen Konserve Project'in ayrıntılarını ve işleyişini anlatıyor.

Apartman Projesi, İstanbul-Berlin

Selda Asal

Bu hafta hayatına İstanbul’da başlayan ve Berlin’de devam eden bir bağımsızı, Apartman Projesini konuk ediyoruz. Apartman Projesinin hikayesini ve dönüşümünü kurucusu Selda Asal’dan dinliyoruz. Bu vasıta ile Berlin ve İstanbul bağımsız kültür sanat ortamlarına, olanak, örgütlenme ve anlayış farklılıklarına da -sınırlı bir ölçekte- bakmaya çalışıyoruz.

Veri, Ekonomi ve Kültürel Çeşitlilik

Funda Lena

Bu hafta araştırmacı ve akademisyen Funda Lena ile bağımsızların yarattığı kültür sanat endüstrinisinin görünürlüğü, veri toplamama ve alanın savunuculuğu için bilgi üretme sorunu üzerine konuştuk. Bir yandan bağımsızların yarattığı ekponominin boyutu öte yandan bu görünmeyen ekonominin sorunlarını ele almaya çalıştık. Bağımsızlar yerleşik kurumsal yapıların yanında büyük bir ekonomi yaratırken ekonomik boyutunun dışında da kültür sanat alanındaki sosyal olarak dönüştürücü etkisi üzerinde durduk.

Bodrum Atölye Buluşmaları

Yasemin Aksoy ve Zeynep Can

Bu yıl ikincisi düzenlenen Bodrum Atölye Buluşmaları Bodrum yarımadasında yaşayan ve üreten elli sanatçı atölyesinin kapılarını izleyicilere aralıyor. Bağımsızlar ekibinden İpek Çankaya 28 Haziran - 3 Temmuz arasında gerçekleşecek olan etkinliği, organizasyon ekibinden Yasemin Aksoy ve Zeynep Can'la konuştu.

Açık Stüdyo

Şafak Ersözlü

Şafak Ersözlü ve Bahar Nihal Ersözlü tarafından 2016 yılında güncel performans pratiklerine alan açmak amacıyla kurulan Açık Stüdyo, eser üretimine ve sunumuna, izleyici geliştirmeye, ağ kurmaya, beden temelli eğitimleri yaygınlaştırmaya yönelik yaratıcı projeler üretiyor. Kurulduğu günden bu yana yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklara öncelik tanıyan girişimin hikâyesini Noksan doğaçlama kolektifinin canlı performansı eşliğinde, Şafak Ersözlü’dendinliyoruz.

instagram.com/acikstudyo

Playback Tiyatro

Şeniz Turan

Bu hafta, 2012 yılından bu yana yaratıcı drama ve playback tiyatro eğitmenliği yapan Şeniz Turan’ı konuk ediyoruz. Turan, playback tiyatronun kendine özgü yaklaşımı ve yöntemleri hakkında bilgi verirken bu disiplinin tiyatro dünyasındaki yerine ve kültür alanında nasıl kullanılabileceğine ilişkin görüşlerini paylaşıyor.

instagram.com/senizturan

Caz Kedisi ve Ekofil

Halim Yazıcı, Hira Doğrul

Bu hafta iki yayıncı konuğumuz var: Yayın hayatına 2015 yılında İzmir’de başlayan, 2022 itibariyle 26. sayısına ulaşan Caz Kedisi dergisi, caz ile edebiyatı bir arada ele alıyor; tasarlayıp uyguladığı disiplinler arası etkinliklerle yeni isimlere görünürlük kazandırıyor, mekânsal olasılıkları çeşitlendiriyor ve izleyici geliştiriyor. 2017 yılında yola çıkan Ekofil ise topluluk destekli bir yayıncılık modeli güderek gezegenin ve insanlığın selametini önemseyen yazarları, çizerleri, çevirmenleri, editörleri ve okurları aynı batında buluşturuyor. Halim Yazıcı Caz Kedisi’nin, Hira Doğrul ise Ekofil’in hikâyesini anlatıyor.

cazkedisi.com.trekofilyayinlari.org

Demo Lab

Bekir Dindar, Derya Ülker ve M. Cevahir Akbaş

Tanıklıklar ve gözlem yoluyla kentin ve toplumsal yaşamın görsel belleğini tutmayı hedefleyen Demo Lab İnisiyatifi’nden Bekir Dindar, Derya Ülker ve M. Cevahir Akbaş ile inisiyatifin yapısını, çalışma yöntemlerini, Ocak ayında açtıkları “Sessizlik Biçimleri” kolektif sergisiyle gelecek projelerini konuşuyoruz.

instagram.com/demo.lab

Balconnection

Azadeh Ramezani Tabrizi ve Murat Savaşkan

Bu hafta, sanat arzının yoğun olduğu merkezler dışında da sergi alanları yaratma; sanatçının toplumla doğrudan iletişimde olmasına çalışan Balconnection hareketinden Azadeh Ramezani Tabrizi ve Murat Savaşkan’ı konuk ediyoruz. Merkez dışında sanata olan ilginin yetersizliği ve sanatçıların bu merkezlere göçmek zorunluluğunu hissetmelerinden duydukları rahatsızlık sonucunda yarı kamusal alanlarda, balkonlarda sergileme fikriyle yola çıkan hareketin projeleri üzerine sohbet ediyoruz.

balconnection.com

Darağaç

Ayşegül Doğan

Bu hafta, sergileme mekanlarının eksikliklerinden dolayı genç sanatçıların işlerini gösterebilecekleri bir alana veya ortak bir söyleme dönüşmeyi hedefleyen Darağaç kolektifinden Ayşegül Doğan'ı konuk ediyoruz. Sanatçıları resim, fotoğraf, heykel, yerleştirme, video ve performans gibi disiplinlerarası işlerini kamusal alanda yeni yöntemler deneyerek sergilemesi için yönlendiren Darağaç’ın, deneysel kent enstitüsü gibi bir oluşuma dönüşme çabasını konuştuk.

daragac.com

Metal Kolektif

Hediye Yaşar

Bu hafta bağımsızlarda Metal Kolektif’ten Hediye Yaşar ve Mahmut Gültekin’i konuk ediyoruz. Diyarbakır’da farklı işlerde çalışan 50 kadının bir araya gelerek oluşturduğu Metal Kolektif’in kuruluş aşamasından bugüne geldiği süreci, sanatın insanlar üzerindeki sağaltıcı etkisini konuştuk. Kadın ve göçü konu alan 400 heykellik yerleştirmelerinden ve sergi sürecinden bahsettik ve yeni dönem sanat projelerini konuştuk.

No 238 Sanat İnisiyatifi

Sinan Kılıç ve Serkan Çolak

Mahzen Photos girişimiyle tanıdığımız No 238 Sanat İnisiyatifi’nin kurucuları Sinan Kılıç ve Serkan Çolak ile kolektif üretimi, mikro mekânların sunduğu olanakları, mekânı sürdürmeye yönelik etkinliklerini ve NFT’nin fotoğraf dünyası için sunduğu olanakları konuştuk.

instagram.com/mahzenphotosinstagram.com/no238_

@cevrimici40dakika

Günseli Baki ile Arzu Arbak ve Beyza Boynudelik

Bu hafta bağımsızlarda @cevrimci40dakika platformundan Arzu Arbak ve Beyza Boynudelik’i konuk ediyoruz. Pandemi döneminde bir araya gelen altı sanatçının; kendi deyimleriyle “etkileşimli, deneysel ve kolektif çalışmayı önceleyen bir yapı” olarak kurguladıkları bu bağımsız oluşumun, sanatçılar arasındaki diyaloğu nasıl geliştirdiğini, yöntemlerini ve üretim prensiplerini konuşuyoruz.

Açık Radyo ve Bağımsızlık

Ömer Madra

Açık Radyo Dinleyici Destek Programı çerşevesinde bu hafta Ömer Madra ile Açık Radyo ve bağımsızlık üzerine sohbet ettik. Bağımsız bir yayın organı olarak Türkiye’nin kültür sanat ortamında yaklaşık 25 yıldır varlığını, Madra’nın deyimiyle “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” yayıncılık anlayışını ve yine Madra’nın deyişiyle “yerel, yatay ve yavaş” bir anlayışla çoğaltarak sürdüren Açık Radyoyu konuştuk. Türkiye’de benzeri olayan bir örnek ve tüm destekçiler için katılımcı bir model olan Dinleyici Destek Programı ile Açık Radyo’nun bağımsızlığını sürdürmesi ve çoğaltmasına destek olmak için Açık Radyo websitesi veya mobil uygulamasından tek bir butona veya https://aciksite.com/#/ linkine tıklamanız yeterli; hemen, şimdi.

Bağımsızlar ve Aktvizm: Through The Window projesi

Günseli Baki ile Ömet Tevfik Erten ve Zekican Sarısoy

Pandemi sürecinde bağımsızlar ya da sanat ve aktivizmde bağımsızlar. Bu hafta kuir sanatçı kolektifi Through The Window’dan Ömer Tevfik Erten ve Zeki Can Sarısoy’u konuk ediyoruz. Pandemi döneminde bir araya gelen Türkiyeli ve Hollandalı kuir sanatçı ve aktivistlerden oluşan kolektifin bir araya geliş sürecini, örgütlenme biçimlerini, yapılanmalarını ve dayanışma pratiklerini konuşuyoruz. Alan yaratma amacıyla hareket eden Through The Window kollektifinin etki alanlarını, sağaltıcı yönlerini konuşarak kuir penceresini aralıyoruz. Sanatın kuir aktivizmine etkisi üzerinde duruyoruz.

Karşı Sanat’la Sanat Ortamı ve Bağımsızlık Üzerine

Feyyaz Yaman, Ezgi Bakçay

Bu hafta Karşı Sanat’tan Feyyaz Yaman ve Ezgi Bakçay’la bağımsızlık üzerine konuşuyoruz. Feyyaz Yaman kurucularından olduğu Karşı Sanat’ın 70’lerden bu yana gelen serüvenini ve Türkiye’nin değişen sanat ortamında bağımsız olmanın ne demek olduğunu anlatıyor. Bakçay hergün kendini sorgulamayı gerektiren bir süreç olan bağımsızlığın güçlüğünün Karşı Sanat’ta kollektif bir oyuna dönüşen çalışma ilişkileri ile aşıldığını örnekliyor.

Seferi Keçi

Sarp Keskiner ile Seferi Keçi’den Baha Okar

Bu hafta Bağımsızlar’da Sarp Keskiner, Baha Okar ile İzmir, Seferihisar’da üslenen Seferi Keçi dergisinin ortaya çıkışını, kısa zamanda ilçenin önde gelen kültür mekânlarından biri haline gelen Kültür Evi ve Kooperatif Bakkalı’nın nasıl teşkilatlandığını ve girişimin geleceğe dair planlarını konuşuyor. Program, Bergamalı şair Halim Yazıcı’nın 21 Mart’ta genel yayın yönetmeni olduğu Caz Kedisi dergisinin Arts Map mikro destek programı kapsamında düzenlediği, ekolojik bir festivalin nasıl mümkün olabileceğini konu alan arama toplantısı kapsamında Kültür Evi ve Kooperatif Bakkalı’nda gerçekleştirdiği şiir okumasıyla açılıyor. Yazıcı’nın performansıyla Okar’ın söyleşisi, Keskiner’e ait müzikle birbirine bağlanıyor.

seferikeci.com

Bağımsızların Örgütlenme ve Yönetim Modelleri

İpek Çankaya ve Serkan Öngel

Bu hafta İpek Çankaya ve Serkan Öngel’le bağımsızların tüzel kişilik olarak seçebilecekleri modeller üzerine konuştuk. Özellikle Türkiye’de olmayan kar amacı gütmeyen şirket yapısı ile en yaygın yapı olan dernekleri ve yeni yeni kültür sanat alanında sıklıkla görmeye başladığımız kooperatifler hakkında bilgi ve tecrübelerimizi derlemeye çalıştık.

Kamusal Alan, Kentin Belleği ve Bağımsız Tiyatrolar

Devran Bengü ve Esma Çuravcı

Bu hafta Devran Bengü ve Esma Çuravcı ile kamusal alanın ve şehrin belleğinin oluşumunda bağımsızların rolü ve etkisini tiyatrolar üzerinden konuştuk. Bu günlerde Kadıköy’de Moda, Yeldeğirmeni bölgesinde üretmeye ve paylaşmaya devam eden 30 civarında bağımsız tiyatronun özgün ve emek yoğun üretim modelleri ve dayanışma ile şehrin kültürel hayatını ve yereli nasıl dönüştürdüklerini konu ettik.

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğiyle Mücadelede Bağımsızlar

Didem Ermiş ile VATOZ’dan Laleper Aytek ve Günseli Baki

Varız Buradayız İnisiyatifi tarafından 2022 yılında hayata geçirilen bağımız sanatçı dayanışma platformu Vatoz’u; platform üyelerinden Laleper Aytek ve Günseli Baki ile konuşuyoruz. Fotoğraf alanındaki tüm kadın ve Lgbti+ fotoğrafçılara, fotoğraf temelli görsel sanatçılara, fotoğrafla ilişkilenen akademisyenlere, sanat yazarlarına, editörlere ve kültür sanat yöneticilerine 8 Mart’ta açık çağrı yaparak dayanışma saflarını sıklaştıran Vatoz’un nasıl hayata geçildiğini ve yapılanmada izledikleri yatay örgütlenme pratiklerini konuştuk. kültür sanat alanında karşılaştıkları dışlayıcı tutum ve politikalara karşı dayanışma dinamiklerini görünür kılacak araçlar üretmenin önemi üzerinde durduk.

varizburadayiz.com

Bağımsız Konuk Sanatçı Programları -PASAJ

Didem Ermiş ile Seçil Yaylalı ve Elif Ayşe Bursalı Eryılmaz

Bu hafta Bağımsızlar’da Seçil Yaylalı ve Elif Ayşe Bursalı Eryılmaz ile Pasaj ve Pasaj’ın düzenlemiş olduğu konuk sanatçı programlarını konuştuk. Pasaj’ın ilk yıllarından bugüne sürdürülebilirliklerini sağlamak için yapılarının nasıl değiştiğini, işleyiş şekillerini, politikalarını gündeme getirdik. İlk yıllarında yabancı sanatçıları kendi imkanlarıyla ağırlayan inisiyatif, daha sonra Bayrampaşa’ da konaklama konusunda destek almaya başlıyor ve Türk sanatçıları ağırlamaya başlıyor. Sadece konuk sanatçı programlarıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda sergi ve sanatçı konuşmaları düzenleyen Pasaj’ın gelecekteki etkinlikleri, yurtdışındaki benzer programlar ile kurdukları bağlantılar hakkında konuştuk.

Kent Hakkı Mücadelesinde Bağımsızlar

Güseli Baki ile Maya Arıkanlı Özdemir ve Nilgün Canatar

Bu hafta Bağımsızlar’da Gazhane Çevre Gönüllülerinden Maya Arıkanlı Özdemir ve Nilgün Canatar ile bir endüstri mirası olan Hasanpaşa Gazhanesi'nin kamusal bir alan olması için Gazhane Çevre Gönüllüleri’nin 26 yıl sürdürdükleri kent hakkı mücadelesini konuşuyoruz. Topluluk oluşturma süreçlerinde ve kent hakkı mücadelesinde kültür sanatın yerini ve düzenledikleri festivallerin katılımcılığa etkisi üzerine sohbet ediyoruz.

Festivallerin Yereldeki Etkisi, Bağımsızlık ve Sürdürülebilirlik

Günseli Baki ile Azize Tan

Bu hafta festivalleri konuşmaya devam ediyoruz. Başka Sinema’dan ayrılarak “kendi deyimleriyle” tam bağımsız hale gelen Ayvalık Uluslararası Film Festivali’ni ve bir tüzel kişilik kazanmak için kurdukları Seyir Derneği’ni festival direktörü ve derneğin yönetim kurulu başkanı Azize Tan konuğumuz. Merkezden gelen deneyimin yerel festivallere olan katkısıyla, turistik bir kentin kültür sanat faaliyetleriyle farklı yönlerini görünür kılmasına olanak sağlayan etkisini ve yerelin bu faaliyetlere sahip çıkarak maddi, manevi desteğinin sürdürülebilirlik için önemini konuşuyoruz.

Festivaller, Ortaklıklar ve Sürdürülebilirlik II

Günseli Baki ile Çağıl Özdemir ve Eren Arıkan (2. Bölüm)

Bu hafta Bergama Tiyatro Festivali & Bozcaada Jazz Festivalinin yerelde yarattığı etki ve dönüşüm, ve bağımsızların ortaklıkları üzerine Çağıl Özdemir ve Eren Arıkan ile konuşuyoruz. Etki ve değişim teması üzerinden başlayan konuşma bağımsızların değişen çalışma, ilişki ve yapılanma biçimleri ile dönüşen bağımsızlar ekolojisini ele alan bir konuşmaya dönüşüyor ve iki bölüme uzuyor. Bu hafta ikinci bölümünü dinliyoruz.

Festivaller, Ortaklıklar ve Sürdürülebilirlik I

Günseli Baki ile Çağıl Özdemir ve Eren Arıkan (1. Bölüm)

Bu hafta Bergama Tiyatro Festivali & Bozcaada Jazz Festivalinin yerelde yarattığı etki ve dönüşüm, ve bağımsızların ortaklıkları üzerine Çağıl Özdemir ve Eren Arıkan ile konuşuyoruz. Etki ve değişim teması üzerinden başlayan konuşma bağımsızların değişen çalışma, ilişki ve yapılanma biçimleri ile dönüşen bağımsızlar ekolojisini ele alan bir konuşmaya dönüşüyor ve iki bölüme uzuyor. Bu hafta ilk bölümünü dinliyoruz.

Şehrin İmgesi ve Minör Patikalar

Mahmut Wenda Koyuncu, Mehmet Ali Boran, Mehmet Mahsum Oral

Bu hafta Mardin’den Mişar Art’ın kurucular Mahmut Wenda Koyuncu, Mehmet Ali Boran, Mehmet Mahsum Oral ile inisiyatiflerin ortaya çıkma neden ve biçimleri, yerelindeki etkisi ve dönüştürme gücü üzerine sohbet ediyoruz. Mahmut Wenda Koyuncu’nun ifadesiyle “Mişar küçük bahçe demek; genellikle ovayla dağ arasındaki yamaçlarda kurulan sadece bir evin kendi ihtiyacını gidermeye dönük minor bir varlık. “Bu isimden yola çıkıp, Mişar Art ’ın neden minör olanın patikasında yol aldığı üzerine konuşuyoruz.

misar.org

Dadans ve Kolektifler üzerine

Melek Nur Dudu Tetik, Dila Yumurtacı, Merve Uzunosman

Bu hafta Bağımsızlarda, 2008’de kurulan Dadans Kolektifi ile konuştuk. Dans, sinema, tiyatro ve performans sanatı başta olmak üzere farklı disiplinleri bir arada kullanarak yaratımı amaçlayan bir topluluk olduğunu belirten Dadans bir yandan da Kolektifler Konuşuyor dizisi ile davet ettikleri kolektiflerle kolektif olmanın, birlikte üretmenin dinamiklerini araştırıyor.

dadans.com

Etki ve Değişim Hikayeleri

Günseli Baki

ile

Ebru Bingöl ve Burcu Ertunç

Bu hafta Bağımsızlarda, İzmir ve Antakya’dan suyun yaşamsal değeri ve insanla olan etkileşimini hafıza ve kültür kavramları üzerinden proje üreten Barbaros Su Kültürü Mirası Girişiminden Burcu Ertunç ve Antakya Akış Hikayeleri Kolektifinden Ebru Bingöl’ü konuk ediyoruz. Dert edindikleri bir konu etrafında bir araya gelen araştırmacı, akademisyen ve sanatçıların oluşturdukları bu bağımsız girişimlerle katılımcı kültür sanat yönetimini ve projelerinin sürdürebilirliği konusunda fon kaynaklarının kullanımını konuştuk.

Bağımsızlar, Etki ve Değişim

Günseli Baki

ile

Bu hafta Bağımsızlarda, Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi’nin kurucularından, lens temelli görsel sanatçı Günseli Baki’yi konuk ediyoruz. Bağımsızların kültür sanat alanında yapmış oldukları çalışmaların yerele olan etkisini, “kültür sanat bireysel ihtiyaç haline getirilebilir mi?” ve “bağımsızların çalışmaları yerel ölçekte bir değişime sebep olabilir mi?” soruları üzerinden bağımsızların kendi topluluklarını oluşturma konusunda izlediği yöntemleri konuştuk.

Merkezde ve Çevrede Bağımsızlar

Sarp Keskiner

ile

Bu hafta kültür yöneticisi, editör ve bir çok bağımsız girişimin kurucuları arasında olan Sarp Keskiner’le İzmir’den merkez çevre ilişkisine baktık. Bağımsızlar için merkezde veya çevrede olmak ne anlama geliyor, kaynaklara erişimi nasıl etkiliyor, izleyici ile ilişki nasıl değişiyor; merkez-çevre hiyerarşisi; bağımsızlar arasındaki ilişki ağlarının çoğalmasının, çevre ile merkezler arasındaki işbirliklerinin hayati önemi üzerine konuştuk.

Türkiyede Görsel Sanatlar Alanında Dayanışma ve Örgütlenme

Saliha Yavuz

ile

Bu hafta Bağımsızlarda Konuğumuz Saliha Yavuz ile 1909-2020 aralığını kapsayan bir zaman çizelgesi üzerinden Türkiye’de Görsel Sanatlar Alanında Dayanışma ve Örgütlenmenin tarihçesine baktık. Saliha Yavuz hazırladığı çizelge üzerinden araştırmasını aktardı. Bir yandan kültür sanat ortamında artan çeşitliliğe ve zenginleşmeye şahit olurken öte yandan aynı ihtiyaç ve sorunların üstelik giderek artan güvencesiz çalışma koşullarında hala gündemimizde olduğunu tekrarlamak zorunda kaldık. Saliha Yavuz’un hazırladığı 1909-2020 Türkiyede Görsel Sanatlar alanında Dayanışma ve Örgütlenme Zaman Çizelgesine Açık Radyo websitesi https://acikradyo.com.tr/ ve mobil uygulaması üzerinden Bağımsızlar programının bloğundan ya da https://bagimsizlar.org websitesinden ulaşabilirsiniz.

Dayanisma_Hatti.pdf

Bağımsızlar ve Kültür Politikaları

Serhan Ada

ile

Bu hafta Bağımsızlarda, sivil toplum ve kültür politikaları alanında uzun yıllardır çalışan akademisyen Serhan Ada ile konuştuk. Serhan Ada akademisyen kimliğinin yanı sıra alanda 25 yıla ulaşan deneyimi ile sivil toplumun kültür politikalarının oluşturulmasında etkin bir aktör olabilmesi için özellikle son on, on beş yılda atılan adımları anlattı. Kültür politikalarının oluş(turul)masında sivil toplum, devlet, kamu ve kültür sermayesinin rolü üzerine konuştuk.

Bağımsızlar ve Bellek

Özgül Kılınçarslan

ile

Bu hafta Bağımsızlarda akademisyen, sanatçı, küratör ve aynı zamanda pek çok bağımsız girişimin kurucularından olan Özgül Kılınçarslan ile kavramlar ve vakalar üzerinden Bağımsızlar ve Bellek üzerine konuştuk. Türkiye’de kültür sanat ortamının belleği var mıdır? Bu bellek neleri kaydeder neleri kaydetmez/edemez?

Kayıt dışı olanın kaydını tutmak, Bağımsızlar için hayatta kalma yöntemlerinden biri mi? Ya da kaydederken şekillendiren ve tekilleştiren belleğin -arşivin- aksine, belleksizlik Bağımsızlar için bir avantaj mıdır? https://bagimsizlar.org

Bağımsızların Kentte Açtıkları Kamusal Alanlar

Yeliz Kahya

ile

Bu hafta Bağımsızlarda Kent ve Kamusal Alanı konu ediyoruz. Bağımsızların kentin kamusal alanlarını çeşitlendirme ve dönüştürmedeki rolü üzerine konuşuyoruz. Bağımsız girişimler kenti daha demokratik kılıyor yeni ifade alanları açıyor, kentin kültürel çeşitliliğini arttırıyorlar. Bağımsızlar olmadan kamusal alanın kamusallaşamayacağını, kamusal alan olmadan bağımsız olunamayacağına vurgu yapıyoruz. https://bagimsizlar.org

Çağdaş Sanatın Ekonomi Politiği üzerine

İpek Çankaya

ile

Bağımsızların ikinci yayının konuğu Halka Sanat Projesinin kurucu ve yöneticilerinden, araştırmacı ve sanatçı İpek Çankaya. İpek Çankaya ile 2017 yılında tamamladığı “Türkiye’de Sanat Sermayesi, Kamusal Alan ve Sanat İnisiyatifleri İlişkisine Eleştirel Bir Bakış“ başlıklı tezi üzerinden Türkiyede 80 sonrası sanat alanına bakıyoruz. Sanat inisiyatiflerinin tanımından, yasal çerçevede konumlanamayışına, kamusal alandaki rollerine bakıyor, simgesel kamusal alan üzerine konuşuyor; inisiyatiflerin devlet ve sanat sermayesi ile ilişkilerine değinmeye çalışıyoruz.

BAĞIMSIZLAR

Zeynep Okyay

ile

Bağımsızlar, Türkiye genelinde, kurumsal kültür-sanat alanlarının dışında faaliyet gösteren/ devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmak, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmak, bağımsızların arasındaki dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamak, ve savunuculuk için bir zemin oluşturmayı amaçlıyan bir inisiyatif.

Programın ilk yayınında Ekmel Ertan Bağımsızlar ekibinden Zeynep Okyay ile giriş mahiyetinde, Bağımsızların ne olduğundan, ne yapmaya çalıştığından ve inisiyatifin arkasındaki, bir anlamda mekanını oluşturan bagimsizlar.org websitesinden söz ediyor.